Tractament de dades personals de Bluephage S.L.

Si estàs pensant en registrar-te o ja estàs registrat a la web de BLUEPHAGE S.L. aquesta informació és del teu interès:

La intranet de la web està vinculada a l’adquisició dels productes de BLUEPHAGE ia l’Aplicació que serveix com a eina per registrar i gestionar informació sobre les mostres que hi estan relacionades.

1.- Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: BLUEPHAGE, S.L. amb CIF B-66887977
Adreça postal:
Carrer Gavà, 4, P.2 PTA 2, El Prat de Llobregat, 08820, Barcelona
Correu electrònic:
info@bluephage.com

 

2.- Quines dades personals ens proporciones?

En el moment de registre et demanarem informació de caràcter identificatiu, i en el cas que formis part d’un equip informació necessària per vincular-t’hi. Si tens un compte existent a l’Aplicació vincularem la informació del teu usuari a l’Aplicació. Un cop registrat, recopilem informació sobre l’ús que facis de la intranet, per tant, tractarem el contingut que es generi durant la teva activitat.

Els usuaris que també tinguin permisos d’administradors d’equip i que donin d’alta usuaris des del web podran aportar dades identificatives necessàries per a l’alta dels tercers que formaran l’equip.

La nostra web instal·la cookies que recullen informació sobre la navegació, et recomanem que llegeixis la política de cookies per a informació completa sobre això.

 

3.- Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

BLUEPHAGE S.L. tractarà les teves dades personals per configurar l’usuari a la web i permetre el registre a l’Aplicació, de manera que puguis registrar i gestionar la informació sobre les mostres processades amb els productes de BLUEPHAGE i accedir-hi des de diferents dispositius.

Quan formeu part d’un equip de treball que centralitzi la gestió, l’usuari administrador de l’equip podrà accedir a la informació de les mostres que gestions des del teu usuari.

Quan la informació de les mostres vagi acompanyada de dades de geolocalització. Aquesta informació només es tractarà com a informació addicional a les mostres vinculades.

Si comptem amb una base de licitud podrem utilitzar les dades per informar-te de les nostres activitats, productes i promocions.

Igualment t’informem que BLUEPHAGE S.L. podrà utilitzar dades anonimitzades per a un ús estadístic d’aquestes.

 

4.- Per quant de temps conservarem les teves dades personals?

Si tens un usuari a la nostra web les teves dades personals es conservaran mentre mantinguis la teva condició d’usuari, i un cop donat de baixa es guardaran les dades durant el temps necessari per a la defensa davant de possibles reclamacions i per complir amb les obligacions legals que puguin haver-se generat .

Les dades estadístiques anonimitzades es mantindran al sistema de forma indefinida.

 

5.- I si les dades són d’un menor?

Els nostres serveis estan dirigits exclusivament a persones grans. Per això no es permet el registre de menors a la nostra web. En qualsevol cas, si els pares/mares o representants legals considereu que els vostres fills o tutelats ens han remés dades personals, us preguem que contacteu amb nosaltres enviant-nos un E-mail a info@bluephage.com

 

6.- Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

Tractem les teves dades personals sobre la base del consentiment que ens atorgues en registrar-te, el compromís de BLUEPHAGE S.L. proporcionar un servei, vinculat a l’adquisició dels productes BLUEPHAGE i, si escau, el compliment d’obligacions legals.

Els usuaris administradors d’equips han de comptar amb el consentiment dels usuaris o amb una altra base legal que us permeti comunicar les vostres dades per gestionar l’alta. En cas de tractar-se del consentiment, aquest es veurà ratificat per l’usuari quan accedeixi amb el seu usuari a la intranet o es registri a l’Aplicació.

Podrem tractar les teves dades sobre la base de l’interès legítim per promocionar els nostres productes i serveis.

 

7.- A quins destinataris es poden comunicar les teves dades?

Quan formeu part d’un equip de treball que centralitza l’activitat en un administrador, aquest usuari administrador podrà accedir a la informació sobre les mostres que deseu al vostre espai d’usuari. Fora d’aquest supòsit, BLUEPHAGE S.L. no comparteix dades amb tercers.

 

8.- Quins són els teus drets quan ens facilites dades personals?

Si tractem les teves dades has de saber que els teus drets són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar si des de BLUEPHAGE S.L. estem tractant les teves dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.
  • Dret a sol·licitar la rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les dades.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament: en aquest cas BLUEPHAGE S.L. únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: deixarem de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, et facilitarem el transvasament de les teves dades al nou responsable.
  • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Per exercir els teus drets has de contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@bluephage.com o per escrit a l’adreça postal que consta en aquest document. Per a informació addicional, a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html  teniu disponibles formularis i indicacions específiques sobre l’exercici de drets.

A BLUEPHAGE S.L. tractem dades sobre la base del consentiment i has de saber que tens dret a retirar en consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament realitzat prèviament a la retirada.

Sempre que ho consideris oportú podràs presentar una reclamació davant de l’AEPD https://www.aepd.es/

Recorda que ets el responsable de les dades que ens facilites, per això, les teves dades han de ser veraces, exactes i les has de mantenir actualitzades.

 

9.- Com hem obtingut les teves dades?

Les dades que tractarem seran les que tu ens proporcionis directament en sol·licitar registrar-te a la nostra web i les vinculades al teu usuari a l’aplicació.

Quan es tracta d’equips, l’usuari amb permís d’administrador té la facultat de donar d’alta als usuaris que formaran el seu equip. Per això pot ser que les teves dades ens les hagi facilitat l’administrador del teu equip.

 

10.- Informació de tercers

Si ets usuari amb permís d’administrador, quan introdueixis informació de tercers has de tenir en compte que ets responsable de comptar amb una base legal i si cal hauràs de demanar el consentiment i informar al tercer de l’ús que es farà de les seves dades personals.

 

11.- Modificacions

Només utilitzarem les teves dades personals segons allò establert en aquest document. En cas que BLUEPHAGE S.L. dueu a terme una modificació sobre el tractament de les vostres dades us informarem oportunament a través de l’Aplicació.

 

Data actualització: 18/06/2022

Share This