Rychlá souprava pro somatické kolifágy

Rychlá souprava pro somatické kolifágy

Přítomnost – nepřítomnost

Přítomnostní/absence souprava určená pro specifickou detekci somatických kolifágů ve 100 ml vody.

 

BPF-SPA

Rychlá sada pro
Přítomnost/nepřítomnost ve 100 ml

Bakteriofág: Coliphages: Somatické kolifágy

Popis
Tato souprava Presence/Absence je určena pro specifickou detekci somatických kolifágů ve 100 ml vody. Je založena na změně barvy kultivačního média v důsledku lýzy hostitelského kmene, pokud jsou ve vzorku vody přítomny somatické kolifágy.

Počet testů

Tato sada je určena k provedení 50 testů s jedním 100 ml vzorkem vody v každém z nich.

Objem vzorku: 100 ml
Počet testů: 50 testů
Kód produktu: BPF-SPA

Co obsahuje sada Rapid Kit for Presence/Absence ve 100 ml

– 50 lahviček s hostitelským kmenem Escherichia coli CB10®
– 50 BP Testovací lahve s kultivačním médiem
– 10 lahviček s pozitivní kontrolou bakteriofágů

Vybavení není součástí dodávky

– Inkubátor nebo vodní lázeň s termostatem o teplotě (36±2)°C a (30±2)°C.

Aplikace pro rychlou soupravu pro stanovení přítomnosti/nepřítomnosti ve 100 ml

Tato metoda se používá pro pitnou vodu, regenerovanou vodu a další vzorky s očekávaným nízkým počtem somatických kolifágů.

DRINK WATER
PARAMETEREXPECTED CONCENTRATION (PFU/100 ML)ANALYSIS VOLUMERAPID KITS
Somatic coliphages
Somatic coliphages 0 100 mL BPF-SPA (Presence – Absence)
0100 mLBPF-SPA (Presence – Absence)
RECLAIMED WATER
PARAMETEREXPECTED CONCENTRATION (PFU/100 ML)ANALYSIS VOLUMERAPID KITS
Somatic coliphages
Somatic coliphages 0-103 1-100 mL BPF-SPA (Presence – Absence)
0-1031-100 mLBPF-SPA (Presence – Absence)
SURFACE WATER
PARAMETEREXPECTED CONCENTRATION (PFU/100 ML)ANALYSIS VOLUMERAPID KITS
Somatic coliphages
Somatic coliphages 0-104 1-100 mL BPF-SPA (Presence – Absence)
0-1041-100 mLBPF-SPA (Presence – Absence)
Praktický čas< 20 min
Čas stanovení< 6.5 h
Inkubační podmínky 1 h při (36 ± 2) °C
5 h při (30 ± 2) °C
Skladovatelnost1 rok
Podmínky skladování Biological Material vials (E.coli & positive control) at -20 ºC
BP Testing bottles (culture media) at room temperature
Validace prováděna s pitnou, podzemní, povrchovou a odpadní vodou (primární a sekundární)

Jak provést test na kolifágy pomocí sady Rapid Kit for Presence/Absence ve 100 ml?

1. Příprava vzorku
2. Příprava hostitelského kmene
3. Spuštění testu. Resuspenze média Bluephage.
4. Míchání resuspendovaného hostitelského kmene a vzorku
5. Provedení testu (6 h.)
6. Čtení výsledků

Share This