Rapid kit

Bluephage

RAPID KIT

Bluephage Rapid Kit představuje skutečnou revoluci ve vodárenství. Naše patentovaná technologie umožňuje detekci a stanovení kolifágů za méně než 6,5 hodiny.

 

Rapid Kit

RAPID KIT

Bluephage Rapid Kit představuje skutečnou revoluci ve vodárenství. Naše patentovaná technologie umožňuje detekci a stanovení kolifágů za méně než 6,5 hodiny.

Bluephage Rapid Kit

Bluephage Rapid Kit je inovativní inovatiní technologie sloužící k detekci kolifágů, která podporuje profesionály v oblasti vodního hospodářství na jejich revoluční cestě v transformaci a modernizaci jejich laboratoří.

Bluephage Rapid Kit je inovativní inovatiní technologie sloužící k detekci kolifágů, která podporuje profesionály v oblasti vodního hospodářství na jejich revoluční cestě v transformaci a modernizaci jejich laboratoří.

Bluephage poskytuje svým zákazníkům nezbytného průvodce v nových postupech pro analýzy vod. Nové postupy mění způsob jakým svět monitoruje kvalitu vody, a usnadňují tak cestu k monitorování kontaminace vod v reálném čase.

 

 

Snadné, rychlé a efektivní to jsou hlavní výhody technologie Bluephage Rapid Kit sloužící ke zpřesnění vašich stanovení a zefektivnění standardizovaných procesů.

Snadný

Kit vše v jednom připravený k okamžitému použití.

Technologie bez použití agarových misek
Není potřeba nanášení vzorku na agarové misky a druhý den počíání přítomnosti plaků.

Efektivní

Vysoká citlivost a specificita.

Rychlý

20 minut času přípravy vzorků

Zjednodušuje a zpřesňuje proces detekce kolifágů.

Účinný

Výsledky v rekordním čase

Analýza a detekce kolifágů za méně než 6,5 hodiny. Jediná technika blížící se monitorování obsahu kolifágů ve vodách v reálném čase.

Easy, express, effective, efficient.
Rapid Kit

BPF-SPA

Rapid Kit pro somatické kolegy

Kit přítomnosti / nepřítomnosti určený pro specifickou detekci somatických kolifágů ve 100 ml vody. Patentovaná technologie založená na změně barvy, ke které dochází v kultivačním médiu v důsledku lýzy hostitelského kmene, pokud jsou ve vzorku vody přítomny somatické kolifágy.

Pro čistou vodu, včetně pitné, povrchové vody, regenerované, vyčištěné odpadní a mořské vody.

• Objem vzorku 100 ml
• 50 testů
• Obsah sady:
   – 50 lahviček s hostitelským kmenem Escherichia coli
   – 10 lahviček Bacteriophage PhiX174
   – 50 BP lahví s kultivačním médiem

Rapid Kit
Praktický čas< 20 min
Čas stanovení< 6.5 h
Inkubační podmínky 1 h při (36 ± 2) °C
5 h při (30 ± 2) °C
Skladovatelnost1 rok
Podmínky skladování Lahvičky s biologickým materiálem (E.coli a pozitivní kontrola) při -20 °C
BP test v láhvi (kultivační médium) při pokojové teplotě
Validace prováděna s pitnou, podzemní, povrchovou a odpadní vodou (primární a sekundární)
LOD15 pfu / 100 mL
Citlivost96%
Specifičnost100%
Share This