Koloběh vody

Kolifágy jako indikátor virové nákazy vody

Vnitrostátní a mezinárodní předpisy o vodě

Změna klimatu a nárůst patogenů v celém koloběhu vody

Podle šesté hodnotící zprávy IPCC/AR 6 změna klimatu přímo ovlivňuje koloběh vody v důsledku nárůstu skleníkového efektu. Podle nejnovější zprávy Lancet Countdown by navíc změna klimatu mohla přímo ovlivnit nárůst nemocí přenášených vodou.

Povětrnostní podmínky ovlivňují osud patogenů ve vodním prostředí. Srážky podporují jejich šíření a přirozené stresové faktory – jako jsou mimo jiné teploty a sluneční záření – určují jejich přetrvávání. Rostoucí četnost sucha a následných přívalových dešťů zvýší nedostatky v ochraně povodí, infrastruktuře a dešťové kanalizaci. V důsledku toho bude riziko kontaminace vodních zdrojů vyšší než dříve.

Share This