Bluephage Tým

Kdo jsme

Profitujte z více než 35ti let zkušeností v oblasti mikrobiologie pro revoluci v technologii testování vody

BLUEPHAGE S.L. je biotechnologická společnost specializující se na produkty a služby pro analýzu bakteriofágů jakožto virových indikátorů obsažených ve vodě, potravinách a biopevných látkách, která byla založena jako spin-off společnost v roce 2016 z University of Barcelona, ​​​​Španělsko. Pomocí patentově chráněného zrychleného testu indikátoru kolifágů naše produkty pro mikrobiologické testování kvality vody detekují kolifágy jakožto indikátory virů, které způsobují závažná onemocnění přenášená vodou. Naše produktová řada nabídne nejrychlejší a nejsnadněji použitelnou metodu detekce kolifágů, která je v současné době na trhu dostupná pro environmentální testování vody.
Tým světově uznávaných odborníků BLUEPHAGE na základní a aplikovanou mikrobiologii a virologii v metodách testování vody využívá více než 35 let znalostí a know-how vyvinutých na univerzitě v Barceloně v rámci výzkumné skupiny MARS (Water Microbiology Related to Health)..

Nabídka našich výhodných kitů

Stanovení kolifágů  se stane novým parametrem pro rutinní hodnocení vody

Bakteriální indikátory nedokážou detekovat širokou škálu střevních virů ve vzorcích vody a zahrnují zdlouhavé kultivační metody vyžadující rozsáhlou přípravu materiálu, kvalifikovaný personál a speciální vybavení. Kromě těchto nedostatků trvá současné testování kolifágů (konkrétně kolifágy infikující koliformní bakterie, jako jsou E. coli známé jako kolifágy) pomocí metod EPA a ISO téměř 48 hodin, včetně času na přípravu materiálu. Omezení v tradičních metodách testování fekálních indikátorových bakterií (FIB) vedla k novému a zároveň nejmodernějšímu použití kolifágů jakožto přesnějších virových indikátorů.

Laboratorní kity BLUEPHAGE s rychlými kroky přípravy a detekce zahrnují patentově chráněné biologické materiály pro monitorování kvality vody pro všechny typy vody, potravin a biologických pevných látek. Snadné použití nabízí vysokou citlivost a rychlé výsledky za 24 hodin (standardní kity) a 5 hodin (rychlé kity). Naše sady poskytují nejspolehlivější virové indikátory pro monitorování bezpečnosti vody.

Bluephage product

Náš tým

Enric Queralt Creus

SPOLUZAKLADATEL A CEO

Geolog (UB) s magisterským studiem vodní geologie (UPC) a obecného managementu (PDG-EADA) s 20ti lety zkušeností ve vodohospodářeském sektoru. Technický ředitel komunity uživatelů vody v deltě Llobregat od roku 2002 a poradce komunity Abrera, Sant Andreu de la Barca a Carme-Capellades. Generální ředitel FITA10, poradenské firmy specializované na vodu, geologii a přírodní prostředí od roku 2007 do roku 2013.

Núria Guilera

OBCHODNÍ ŘEDITELKA

Mgr. v oboru chemie na univerzitě v Barceloně. Více než 13 let zkušeností s prací v laboratořích a více než 8 let zkušeností s jejich řízením. Do Bluephage přichází po více než třech úspěšných letech jako generální ředitelka 17025 akreditované laboratoře pro testování vody v Londýně, která analyzuje více než 35 000 vzorků měsíčně a má více než 70 zaměstnanců. Během své profesionální praxe pracovala Núria v různých odvětvích jako jsou voda, ropa a v aplikovaném výzkumu jako vědec a ředitelka.

Miriam Pascual

HLAVNÍ ŘEDITELKA KVALITY, CQO

Doktor v oboru biotechnologie (Univerzita v Barceloně). Více než 8 let zkušeností s monitorováním mikrobiální kvality vody a hodnocením různých nástrojů pro detekci, kvantifikaci a modelování fekálního znečištění ve vodě.

Ariadna Jorba

BIOTECHNOLOG

Biotechnolog (UVic) s několikaletou praxí v laboratořích využívajících různé metody a techniky. Byla také ve dvou švédských výzkumných skupinách (Linköping University), na jedné straně analyzovala vzorky sedimentů ve vodě a na druhé straně různé vzorky kalu pro studium produkce bioplynu.

Julia Martín

ŘEDITEL VÝVOJE

Doktorka v oboru environmentální mikrobiologie a biotechnologie (UB). Julia má rozsáhlé zkušenosti s mikrobiologickým hodnocením kvality vody a používáním bakteriofágů jakožto indikátorů fekální kontaminace ve vodním cyklu. Držitel grantu Torres Quevedo z roku 2017.

Mireia Azuara

REKLAMA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

Vystudovala reklamu a public relations (ESERP, Barcelona), magisterský titul v oboru Public Relations (ESERP, Barcelona) a grafický design a vizuální komunikaci (UCA, Londýn). Získala diplom na University of Cambridge v oblasti udržitelnosti v podnikání. S patnáctiletou zkušeností v korporátní komunikaci a specializací na dlouhodobě udržitelné komunikační strategie.

Anicet R. Blanch

SPOLUZAKLADATEL A VĚDECKÝ PORADCE

Profesor mikrobiologie na univerzitě v Barceloně. Oblast výzkumu: environmentální mikrobiologie, sledovatelnost fekální kontaminace ve vodě, vývoj specifických metod pro detekci bakterií a využití bakteriofágů jako virových indikátorů ve vodě, potravinách a kalech.

Francisco Lucena

SPOLUZAKLADATEL A VĚDECKÝ PORADCE

Profesor mikrobiologie na univerzitě v Barceloně. Ředitel konsolidované výzkumné skupiny MARS. Oblast výzkumu: základní a aplikovaná mikrobiologie vody. Podílel se na hodnocení využití kolifágů jakožto modelových mikroorganismů a při vývoji metod detekce lidských virů a prvoků ve vodách a kalech.

Joan Jofre

SPOLUZAKLADATEL A VĚDECKÝ PORADCE

Emeritní profesor mikrobiologie na univerzitě v Barceloně. Obor: základní a environmentální mikrobiologie. Vývoj metod pro studium extraintestinálního chování lidských střevních virů a metod pro detekci, charakterizaci a studium ekologie bakteriofágů, které infikují střevní bakterie. Předseda pracovní skupiny ISO pro standardizaci metod pro detekci bakteriofágů ve vodě. Předseda Health Related Water Microbiology Mezinárodní mikrobiologie v oboru vod od roku 2000 do roku 2004.

Share This