ISO Easy kit & Materiál

 

ISO Easy Kit je navržen tak, aby eliminoval zdlouhavý a časově náročný proces standardizovaných ISO protokolů pro detekci a počítání somatických a F-specifických kolifágů.

 

ISO Easy Kit & Materiál

ISO Easy Kit je navržen tak, aby eliminoval zdlouhavý a časově náročný proces standardizovaných ISO protokolů pro detekci a počítání somatických a F-specifických kolifágů.

Bluephage ISO Easy Kits

Naše speciálně vytvořené ISO Easy Kity (BP1601 a BP1604) jsou navrženy tak, aby eliminovaly zdlouhavý a časově náročný proces standardizovaného protokolu ISO 10705-2 pro detekci a stanovení somatických i F-specifických kolifágů.

Tyto kity jsou tzv. „vše v jednom“:

R Dostupné pro 1 ml a 100 ml vzorek.
R MSA a MSB
R Biologický materiál kalibrovaný a připravený k použití (včetně kmene a pozitivní kontroly)
ISO Easy Kit & Material | BP 1601
BP1601

Bluephage Easy Kit pro stanovení somatických kolifágů

Podle ISO 10705-2 – metoda Double Agar Layer (DAL).

Bakteriofág: Somatické kolifágy
Metoda: Pro vzorky obsahující velké množství bakterií.
Všechny druhy vod: surová a vyčištěná odpadní voda, povrchová voda, rekreační voda, výtažky z měkkýšů, sedimenty a výtažky z kalů po případném zředění.
MSA a MSB připraveny k použití

Hostitelský kmen (E.coli WG5) a pozitivní kontrola v ceně (ɸX174)

Je vyžadován další materiál, který není součástí kitu:

• Prášková média MSA se prodávají samostatně (katalogové číslo BP1638)

• Sterilní Petriho misky (90 mm)

ISO Easy Kit & Material | BP 1601
ISO Easy Kit & Material | BP 1601 Application

Aplikace

Surová a upravená odpadní voda, povrchová voda, rekreační voda, výtažky z měkkýšů, sedimenty a výtažky z kalů po zředění v případě potřeby.

Objem vzorku: 1 mL
Počet testů: 70 testů
Kód produktu: BP1601

ISO Easy Kit and Material BP 1604

BP1604

Bluephage Easy Kit pro stanovení somatických kolifágů

Založeno na metodě ISO 10705-2 – Single Agar Layer (SAL).

Bakteriofág: Somatické kolifágy
Metoda: ISO 10705-2 & ISO 10705-2 & US-EPA 1602, 1642 a 1643

Popis
Tento kit pro detekci a stanovení je založen na metodách ISO 10705-2 a US-EPA 1602, 1642 a 1643. Obsahuje veškerý spotřební materiál a biologický materiál potřebný k provedení analýzy, včetně lyofilizovaných specifických hostitelských buněk pro skupinu somatických kolifágů, které jsou připraveny k použití po 120 minutách inkubace.
MSA a MSB připraveny k použití
Hostitelský kmen (WG5) a pozitivní kontrola v ceně (ɸX174)

Je vyžadován další materiál, který není součástí kitu:

• Sterilní Petriho misky (140mm)

ISO Easy Kit and Material BP 1604
ISO Easy Kit & Material | BP 1604 Application

Aplikace

Vzorky s očekávaným nízkým počtem bakteriofágů (např. pitná voda, regenerovaná voda…)

Objem vzorku: 100 mL
Počet testů: 10 testů
Kód produktu: BP1604

water drops

ISO Biologické materiály

Pokud jsou vyžadovány pouze biologické materiály, naše kalibrované řešení materiálů připravených k použití vám pomůže provést analýzu kolifágů. Bluephage nabízí kalibrovanou pracovní kulturu hostitelského kmene připravenou k použití a referenční pozitivní kontrolu bakteriofága. Dostupné pro somatické a F-specifické stanovení kolifágů.

ISO Easy Kit & Material | Biological Material

BP1628: Hostitelský kmen pro stanovení počtu somatických kolifágů

(Použitelné s metodou ISO 10705-2)

BP1626: Pozitivní kontrola pro stanovení počtu somatických kolifágů

(Použitelné s metodou ISO 10705-2, US-EPA 1601, 1602, 1642 a 1643 metodami)

BP1627: Pozitivní kontrola pro stanovení počtu F-specifických kolifágů

(Použitelné s metodou ISO 10705-1, US-EPA 1601, 1602, 1642 a 1643)

water drops

Biologické kity ISO

 

Bluephage nabízí kalibrovanou pracovní kulturu hostitelského kmene připravenou k použití a pozitivní kontrolu referenčního bakteriofága dostupné pro stanovení somatických kolifágů (ISO 10705-2).

BP1603: Biologický materiál pro stanovení somatických kolifágů

water drops

ISO Práškové Médium

Bluephage nabízí kalibrovaná prášková média připravená k použití pro přípravu pracovní kultury hostitelského kmene a média pro nanesení přes noc pro stanovení počtu somatických kolifágů.

BP1638: Modifikovaný Scholtenův agar (MSA)

(ISO 10705-2)

BP1637: Modifikovaný Scholtenův vývar (MSB)

(ISO 10705-2)

Share This