Zásady používání souborů cookie

ZÁZEMÍ

V souladu se španělskými předpisy upravujícími používání souborů cookie v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací, které jsou stanoveny ve španělském královském zákonném dekretu 13/2012 ze dne 30. března, vás informujeme o souborech cookie používaných na webových stránkách společnosti BLUEPHAGE SL (rovněž poskytovatele) a o důvodu jejich používání. Stejně tak vás informuje, že prohlížením webových stránek dáváte souhlas s jejich používáním.

CO JSOU TO SOUBORY COOKIE?

Soubor cookie je soubor, který se při přístupu na určité webové stránky stáhne do vašeho počítače. Soubory cookie umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a načítat informace o zvyklostech uživatele při prohlížení nebo o jeho zařízení a v závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu používání zařízení mohou být použity k rozpoznání uživatele. Soubory cookie jsou spojeny pouze s anonymním uživatelem a jeho počítačem nebo zařízením a neposkytují odkazy umožňující přístup k jeho osobním údajům.

COOKIES, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ PŘEDPISY, A COOKIES, NA KTERÉ SE VZTAHUJE VÝJIMKA

V souladu se směrnicí EU jsou soubory cookie, které vyžadují informovaný souhlas uživatele, analytické soubory cookie a reklamní a partnerské soubory cookie, s výjimkou souborů cookie technické povahy a souborů cookie nezbytných pro provoz webových stránek nebo poskytování služeb výslovně požadovaných uživatelem.

TYPY SOUBORŮ COOKIE

a) V závislosti na subjektu, který je spravuje, existují vlastní soubory cookie (ty, které jsou odesílány do koncového zařízení uživatele z počítače nebo domény spravované samotným vydavatelem a z nichž je poskytována služba požadovaná uživatelem) a od třetích stran (ty, které jsou odesílány do koncového zařízení uživatele z počítače nebo domény, která není spravována vydavatelem, ale jiným subjektem, který zpracovává údaje získané prostřednictvím souborů cookie).
b) V závislosti na době, po kterou zůstávají aktivní, existují soubory cookie relace (určené ke shromažďování a ukládání údajů během přístupu uživatele na webovou stránku) a trvalé soubory cookie (u nichž jsou údaje uloženy v terminálu a lze k nim přistupovat a zpracovávat je po dobu stanovenou osobou odpovědnou za soubory cookie (trvající od několika minut až po několik let).
c) V závislosti na účelu, pro který shromažďované informace spravují, mohou být:
– Technické soubory cookie (nezbytné pro používání webových stránek a poskytování smluvních služeb).
– Personalizační soubory cookie (umožňují uživateli přístup ke službě s předem definovanými funkcemi, jako je jazyk, typ prohlížeče, regionální konfigurace atd.).
– Analytické soubory cookie (informace shromážděné o používání webových stránek).
– Reklamní soubory cookie (shromažďují informace o preferencích a osobních volbách uživatelů).
– Partnerské soubory cookie (umožňují sledovat návštěvy z jiných webových stránek, se kterými má webová stránka uzavřenou partnerskou smlouvu).

TYPY SOUBORŮ COOKIE POUŽÍVANÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Soubory cookie používané na našich webových stránkách jsou soubory cookie relace a soubory cookie třetích stran a umožňují nám ukládat a zpřístupňovat informace týkající se jazyka, typu používaného prohlížeče a dalších obecných charakteristik předem definovaných uživatelem, jakož i sledovat a analyzovat prováděné aktivity, abychom mohli zlepšovat a poskytovat naše služby efektivnějším a personalizovanějším způsobem. Použité soubory cookie jsou v každém případě dočasné povahy a jejich jediným účelem je zefektivnit prohlížení. Tyto soubory cookie v žádném případě samy o sobě neposkytují osobní údaje a neslouží ke shromažďování výše uvedených údajů.
Používání souborů cookie přináší tyto výhody:
– usnadnění navigace uživatelů a přístupu k různým službám nabízeným na těchto webových stránkách.
– uživatel nemusí při každém přístupu na webové stránky nastavovat předdefinované obecné charakteristiky.
– poskytování vylepšení funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto webových stránek, které vyplývají z odpovídající analýzy informací získaných prostřednictvím nainstalovaných souborů cookie.
Při vstupu na naše webové stránky jste informováni o tom, že pokud budete pokračovat v prohlížení, bude nainstalováno několik souborů cookie třetích stran, což umožní instalaci určitých souborů cookie, které budou mít jediný účel, a to registrovat přístup na naše webové stránky za účelem sestavení anonymních statistik o návštěvách, přičemž informace budou vždy shromažďovány anonymně. Souhlas s instalací těchto souborů cookie není povinný; naše webové stránky můžete procházet bez ohledu na to.

REVOKACE

Kdykoli můžete přistupovat ke konfiguraci svého prohlížeče, která upravuje přijímání nebo odmítání všech souborů cookie, nebo vybrat pouze ty, jejichž instalace je povolena, a to jedním z následujících postupů, který závisí na používaném prohlížeči:
Google Chrome (v nabídce Nástroje):
Nastavení> Zobrazit pokročilé možnosti> Ochrana osobních údajů (nastavení obsahu)> Soubory cookie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktopandhl=es
Microsoft Internet Explorer (v nabídce Nástroje):
Možnosti Internetu> Ochrana osobních údajů> Pokročilé: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:
Možnosti> Ochrana osobních údajů> Soubory cookie: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Safari, iPad a iPhone:
Předvolby> Soukromí: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera:
Nastavení> Možnosti> Pokročilé> Soubory cookie: http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
Tyto prohlížeče podléhají aktualizacím nebo změnám, takže nemůžeme zaručit, že jsou plně kompatibilní s vaší verzí prohlížeče. Je také možné, že používáte jiný prohlížeč, který není uveden v těchto odkazech, například Konqueror, Arora, Flock atd. Abyste se těmto nesrovnalostem vyhnuli, můžete se ke konfiguraci souborů cookie dostat přímo z možností prohlížeče, obvykle v nabídce „Možnosti“ v části „Soukromí“. (Další informace naleznete v nápovědě prohlížeče).

DEAKTIVACE / AKTIVACE A ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ COOKIE

Omezení nebo blokování souborů cookie se obvykle upravuje v nastavení prohlížeče. Pokud si nepřejete, aby webové stránky ukládaly do vašeho počítače žádné soubory cookie, můžete upravit nastavení prohlížeče tak, abyste byli před uložením souborů cookie upozorněni. Podobně můžete upravit konfiguraci tak, aby prohlížeč odmítal buď všechny soubory cookie, nebo pouze soubory cookie třetích stran. Můžete také odstranit všechny soubory cookie, které jsou již v počítači uloženy. Mějte na paměti, že konfiguraci každého prohlížeče a používaného zařízení budete muset přizpůsobit zvlášť.
Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, nemůžeme zaručit, že naše webové stránky budou fungovat správně. Některé funkce webu mohou být ztraceny a některé webové stránky již nemusí být možné zobrazit. Odmítnutí souborů cookie také neznamená, že se vám nebudou zobrazovat reklamy. Reklamy jednoduše nebudou odpovídat vašim zájmům a budou se opakovat častěji.
Každý prohlížeč má jiný způsob přizpůsobení konfigurace souborů cookie. V případě potřeby vyhledejte správné nastavení v nápovědě prohlížeče.
Další informace o zakázání souborů cookie v mobilním telefonu naleznete v návodu k obsluze zařízení.
Další informace o souborech cookie můžete získat na těchto internetových stránkách: http://www.aboutcookies.org/.
Vzhledem ke způsobu fungování internetu a webových stránek nemáme vždy informace o souborech cookie umístěných třetími stranami prostřednictvím našich webových stránek. To platí zejména v případech, kdy naše webové stránky obsahují tzv. integrované prvky: texty, dokumenty, obrázky nebo krátké filmy, které jsou uloženy jinde, ale zobrazují se na našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.
Pokud se tedy na těchto webových stránkách setkáte s tímto typem souborů cookie, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném seznamu, informujte nás prosím. Nebo se obraťte přímo na třetí stranu a vyžádejte si informace o umístěných souborech cookie, účelu a době trvání souborů cookie a o tom, jak bylo zaručeno vaše soukromí.

Share This