Bluephage v médiích

Bluephage v médiích

Tisková sada

Zpravodajská místnost

V tisku

tiskové zprávy

Bluephage je biotechnologická společnost specializující se na mikrobiologickou analýzu vody, která zajišťuje bezpečnou vodu pro lepší svět.

Bluephage se stala první biotechnologickou společností specializující se na mikrobiologickou analýzu vody, která získala certifikaci B Corp.

25. března 2021

Společnost Bluephage zvítězila v soutěži Innowise Scale Infrastructure pořádané Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT).

30. září 2021

Bluephage spouští crowdfundingovou kampaň a během prvního týdne vybírá 98 % původního cíle

6. listopadu 2021

Bluephage sdružuje průkopníky v oblasti výzkumu kolifágů, kteří se zabývají minulostí, současností a budoucností nových virových a fekálních indikátorů ve vodě.

7. dubna 2022

Share This