Proč kolifágy?

Perzistence bakteriofágů

Bakteriofágy mají tendenci setrvávat v prostředí a jsou středně odolné vůči přirozeným a antropogenním stresorům. Mohou se replikovat pouze uvnitř určitých hostitelských bakterií. Daný bakteriofág může infikovat konkrétní bakterie pouze do takové míry, ve které se různé kmeny stejného druhu liší ve své náchylnosti k napadení bakteriofágem.Somatické F-specifické kolifágy(bakteriofágy infikující koliformní bakterie, jako je např. E.coli) jsou vynikajícími indikátory, protože obvykle přetrvávají déle než bakterie v daném prostředí. Pokud jsou přítomné kolifágy, mohou být v prostředí přítomny i další viry a to i v nižších koncentracích. Proto sledování kvality vod pomocí virových indikátorů kolifágů může zabránit některým onemocněním souvisejícím s lidskými viry.

Bluephage training

Velikost a přítomnost bakteriofágů

Obecně jsou bakteriofágy viry, které infikují bakterie a jsou v přírodě extrémně hojné, pravděpodobně nejhojnější formou života na Zemi.
Zejména, bakteriofágy převyšují počet bakterií ve většině studovaných stanovišť, včetně mikrobiálních komunit spojených s lidmi a zvířaty.
V zařízení s filtry, membránami nebo jinou technologií poskytuje, monitorování bakteriofágů větší bezpečnost než u bakterií, a to kvůli jejich velikosti (bakteriofágy jsou menší než bakterie) a většímu množství.

Kolifágy jako vodní virový indikátor

Ve fekální kontaminaci je přítomno mnoho virů, včetně noroviru, VHA, rotaviru a adenoviru. Analyzovat všechny typy virů je složité a nákladné, a proto je nutné vybrat jeden virus jako indikátor, který poukazuje i na přítomnost ostatních. Virový indikátor je vhodný, pokud je jeho přítomnost vyšší a je snazší jej vyčíslit než ostatní viry. Kolifágy se používají jako fekální indikátory, protože napodobují střevní viry lépe než jakákoli jiná skupina indikátorů, a také proto že splňují tyto podmínky a vykazují střední odolnost a perzistenci ve vodném prostředí a při čištění odpadních vod.
Přitažlivost fágů jako indikátorů spočívá v dostupnosti proveditelných, rychlých a nákladově efektivních metod detekce a jejich hojnosti v odpadních vodách lidského a živočišného původu. Kromě toho lze vzorky uchovávat při teplotě 4 °C po dobu alespoň 48 hodin bez jakékoli významné změny v počtu infekčních kolifágů a malé vzorky lze po přidání 10 % v/v glycerolu uchovávat měsíce při teplotě -20 °C nebo -80 °C.
Referenční suspenze kolifágů potřebné pro zajištění kvality se snadno připravují a uchovávají. Konečně jevy, jako je stres, poranění nebo reaktivace, které často vedou k nesprávné interpretaci environmentálních údajů odvozených z bakteriálních indikátorů, kolifágy neovlivňují.
Způsob detekce infekčních kolifágů spočívá v jejich působení, většinou lýze na hostitelské bakterii, kterou infikují.

Share This
This site is registered on wpml.org as a development site.