Závazek společnosti Bluephage

Bluephage šetří vodu pro lepší svět

Bezpečná voda pro lepší svět

Společnost Bluephage je předním poskytovatelem inovativních řešení pro detekci a kvantifikaci bakteriofágů.

Naše špičková technologie a závazek vědecké přísnosti nám umožňují poskytovat rychlá, spolehlivá a nákladově efektivní řešení, která pomáhají zajistit bezpečnost a kvalitu vody a potravin.

V rámci naší činnosti dáváme přednost udržitelnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí a vědomě se snažíme minimalizovat náš dopad na planetu. Tento závazek se vztahuje i na vývoj a výrobu našich jednoduchých souprav určených pro standardní metody ISO, jakož i našich nových inovativních souprav určených pro standardní metody ISO a US-EPA.

Naším cílem je být důvěryhodným partnerem našich zákazníků a poskytovat jim výjimečné služby, podporu a vedoucí postavení v oblasti detekce a kvantifikace bakteriofágů. Ve společnosti Bluephage nás pohání nadšení pro inovace a závazek k ochraně veřejného zdraví a udržitelnosti životního prostředí. Naše řešení mohou významně přispět k zajištění bezpečnosti a kvality vody a potravin z hlediska času a pohodlí. Snažíme se, aby byly dostupné a cenově přijatelné pro širokou škálu zákazníků.

Snažíme se, aby byly dostupné a cenově přijatelné pro širokou škálu zákazníků.

Účelem společnosti Bluephage je podporovat bezpečnější a zdravější svět – přispívat k dosažení cíle 6 udržitelného rozvoje, kterým je zajištění bezpečné pitné vody a hygieny pro všechny – pomocí špičkových technologií a služeb, které podporují veřejné zdraví a udržitelnost životního prostředí.

Závazek společnosti Bluephage k udržitelnosti

Závazek společnosti Bluephage k udržitelnosti je nedílnou součástí jejího záměru zlepšit bezpečnost vody pro veřejné zdraví a životní prostředí. Kromě toho se společnost zavázala pracovat na udržitelnější budoucnosti a přispívat k dosažení globálních cílů udržitelnosti, konkrétně 6. cíle udržitelného rozvoje.

SDG 6 odkazuje na cíl udržitelného rozvoje OSN č. 6, jehož cílem je zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a sanitací pro všechny. Bluephage přispívá k tomuto cíli tím, že poskytuje inovativní řešení pro rychlou a účinnou detekci kolifágů ve vodě (nepatogenních virů střevních bakterií, které upozorňují na patogenní lidské střevní viry), což je zásadní pro zajištění bezpečnosti a kvality pitné vody.

Technologie Bluephage je vysoce specifická a citlivá a detekuje kolifágové viry ve vodě již za 6,5 hodiny, čímž pomáhá rychle a přesně identifikovat potenciální zdravotní rizika ve zdrojové vodě a umožňuje včasný zásah, který zabrání šíření nemocí přenášených vodou.

Coliphages_Bluephage

Závazek společnosti k udržitelnosti se odráží v jejích výrobcích a činnostech a v úsilí o minimalizaci dopadu na životní prostředí:

Šetření vodou:

Technologie společnosti Bluephage pomáhá zlepšit bezpečnost a kvalitu vody a přispívá k udržitelnému hospodaření s tímto kritickým zdrojem.

Snížení množství odpadu:

Technologie Bluephage snižuje potřebu tradičních metod detekce virů, které mohou vytvářet velké množství odpadu. Společnost se také snaží minimalizovat množství odpadu ve svých provozech, například používáním materiálů, jako je sklo, které je poměrně jednoduché a efektivní recyklovat a které lze mnohokrát opakovat bez ztráty kvality, čímž přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

Udržitelný dodavatelský řetězec:

Společnost Bluephage spolupracuje s dodavateli, kteří sdílejí její závazek k udržitelnosti a odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Společnost Bluephage získala v roce 2021 certifikaci B Corp za dodržování nejvyšších standardů v oblasti sociální a environmentální výkonnosti, transparentnosti a firemní odpovědnosti.


Enric Queralt
, generální ředitel společnosti Bluephage, vyjádřil hrdost na tento úspěch a uvedl, že certifikace posiluje jejich poslání, vizi, hodnoty, zapojení zainteresovaných stran a závazek dodavatelského řetězce vůči zákazníkům.

Certifikace B Corp společnosti Bluephage je zvláště významná v odvětví biotechnologií a testování vody a poukazuje na rostoucí důraz na odpovědnost a transparentnost v tomto odvětví. Tento úspěch představuje pro společnost významný krok a signalizuje pozitivní posun směrem k větší odpovědnosti v tomto odvětví.

Certifikovaná společnost BCorp
Tým Bluephage

Společnost Bluephage získala v roce 2021 certifikaci B Corp za dodržování nejvyšších standardů v oblasti sociální a environmentální výkonnosti, transparentnosti a firemní odpovědnosti.


Enric Queralt
, generální ředitel společnosti Bluephage, vyjádřil hrdost na tento úspěch a uvedl, že certifikace posiluje jejich poslání, vizi, hodnoty, zapojení zainteresovaných stran a závazek dodavatelského řetězce vůči zákazníkům.

Certifikace B Corp společnosti Bluephage je zvláště významná v odvětví biotechnologií a testování vody a poukazuje na rostoucí důraz na odpovědnost a transparentnost v tomto odvětví. Tento úspěch představuje pro společnost významný krok a signalizuje pozitivní posun směrem k větší odpovědnosti v tomto odvětví.

Share This